13.7.13 klubová výstava retrívrů,španělů a ostat. bze zadání titulu KV Praha Uhřivněs